Afgelopen weken werd Meerssen diverse malen getroffen door hevige neerslag met veel wateroverlast tot gevolg. Wees voorbereid en houd de weersvoorspellingen goed in de gaten!

Wat kunt u doen als er wateroverlast optreedt?
  • Gebruik zandzakken om deuren, garagepoorten, keldergaten, ontluchtingsroosters etc. te barricaderen. Heeft u geen zandzakken? Dan kunt u deze ophalen bij het gemeentelager aan de Tunnelweg 1-3 in Meerssen. De zakken moet u ter plekke zelf vullen. Dit geldt tijdens kantooruren en zolang de voorraad strekt. Maak hiervoor een telefonische afspraak met de gemeente Meerssen op tel. 14 043. U kunt ook (vuilnis)zakken met (tuin)aarde gebruiken.
  • Trek de roosters van de putjes langs de stoeprand open. De roosters kunnen door plantenresten verstopt raken, waardoor het water niet weg kan. Vergeet niet  om de roosters na de bui weer te sluiten.
  • Zet uw auto aan het begin van een harde bui tijdig op een hogere plaats. Rij niet door ondergelopen straten. Dit kan golven veroorzaken die woningen kunnen binnenstromen, met schade en overlast tot gevolg. Daarnaast loopt u de kans dat u schade aan uw auto oploopt.
  • Loop of fiets niet door ondergelopen straten. Deksels kunnen van putten drijven, waardoor u in een rioolput kunt vallen. De open putten zijn door het (modder)water niet meer zichtbaar.
  • Laat kinderen niet in het water spelen. Het betreft nammelijk (sterk) verdund rioolwater.
  • Verplaats geen wegafzettingen. Mensen die na u komen, kunnen de afzetting dan missen – met alle gevolgen van dien.
Melden wateroverlast en schade

Wateroverlast in de openbare ruimte, omgevallen bomen, afgebroken takken, modderoverlast etc. kunt u melden bij het Klant Contact Centrum van de gemeente Meerssen op tel. 14 043. U kunt ook de brandweer bellen. Bij acute spoed belt u 112, voor overige gevallen 088-0619200.

Voor schademeldingen aan uw huurwoning kunt u contact opnemen met Wonen Meerssen op tel 043-3664777. Voor schade aan uw eigendommen moet u contact op te nemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij.