Tijdens de donkere dagen in het najaar neemt de kans op criminaliteit toe. Ondernemers en hun medewerkers kunnen veel ellende voorkomen door preventieve maatregelen te nemen. Week 41 is daarom omgedoopt tot de Week van de Veiligheid.

Dit jaar richt de Week van de Veiligheid zich in met name op lokale ondernemers. Het doel is hen te informeren over de signalen van crimineel gedrag en hoe zij zich hiertegen kunnen weren. Daarom bezoekt de politie samen met de boa’s ondernemers in de gemeente Meerssen in het kader van ‘veilig ondernemen’. Met de nieuwe wijkbus gaat de politie de gemeente in om ondernemers met raad bij te staan. Maar ook voor de overige inwoners worden er activiteiten georganiseerd.

Ontdek brandonveilige situaties in de Belevenis Container

Op dinsdag 12 oktober staat van 12.00-16.30 uur de Belevenis Container van de brandweer voor het gemeentehuis aan de Beekstraat. Hier kunt u ontdekken wat brandonveilige situaties zijn. Neem eens kijkje in de container!

Hoe ruikt een xtc-lab? Ontdek het op de Weekmarkt in Meerssen

De laatste jaren vinden regelmatig incidenten plaats met xtc-laboratoria. Het afval van de productie van xtc dumpen de makers vaak in de natuur of het riool. De productie van xtc vormt een groot gevaar voor mens, dier en milieu. Daarom is het zo belangrijk om xtc-laboratoria vroegtijdig op te sporen. De politie heeft hierbij echter de ogen, oren en neus van mensen in de buurt nodig. Op donderdag 14 oktober kunt u als bezoeker van de Weekmarkt in Meerssen ervaren hoe een xtc-lab ruikt. Dat gebeurt met speciale geurkaarten. Op deze manier wil de politie mensen ervan bewust te maken dat de productie van xtc ook in hun buurt kan plaatsvinden en welke gevaren dit met zich meebrengt.

Inleveractie messen

In de Week van de Veiligheid doet de gemeente Meerssen mee aan de landelijke inleveractie van steekwapens. Iedereen kan dan anoniem en straffeloos zijn mes inleveren. Vooral jongeren worden aangemoedigd hun steekwapen in te leveren. Maar ook volwassenen kunnen hun steekwapens inleveren. Zij kunnen hiervoor  onder andere terecht bij het politiebureau in Valkenburg a/d Geul (Nieuweweg 24 in Valkenburg). Kijk op dropjeknife.nl voor andere inleverpunten.