Sinds 1 mei is Wonen Meerssen aangesloten bij CorpoConnect Limburg, een samenwerkingsverband van 15 woningcorporaties in Limburg. Binnen CorpoConnect Limburg werken zij samen op het gebied van duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en vitaliteit.

Het doel van CorpoConnect Limburg is tweeledig. Enerzijds zorgt zij ervoor dat medewerkers  hun talenten optimaal benutten. Anderzijds zorgt zij dat de juiste talenten voor de corporaties beschikbaar zijn. Sluiten de talenten van medewerkers nog aan bij hun eigen behoefte en die van de werkgever, nu en in de toekomst?

CorpoConnect Limburg helpt de ruim 1300 medewerkers van de aangesloten corporaties om actief aan de slag te gaan met hun talentontwikkeling. Bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen en een ontwikkelspreekuur. Zo maakt CorpoConnect Limburg samen met de medewerkers werk van hun talent. Want één ding is zeker: woningcorporaties blijven veranderen en daar moeten we iets mee!