Op dinsdag 30 april vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Meerssen plaats. Hierbij waren zo’n 30 huurders aanwezig.

Na het officiële deel van de vergadering maakte Wonen Meerssen van de gelegenheid gebruik om bij de aanwezige huurders input te verzamelen voor haar nieuwe beleidsplan. In dit nieuwe beleidsplan plan zetten we onze koers uit voor de periode 2020-2023 Dit doen wij samen met onze belangrijkste stakeholders, waaronder in de eerste plaats onze huurders.

Wij legden onze huurders de volgende vragen voor: Waar moet Wonen Meerssen de komende vier jaar aan werken? En wat wonen Meerssen na die vier jaar bereikt hebben? Daarbij zijn wij gebonden aan de woningwet die ons terugbrengt naar onze kerntaak: het bieden van goede en betaalbare huisvesting voor diegenen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. Ook mogen wij ons inzetten voor de leefbaarheid in en rondom ons woningbezit.

We hadden zelf al een aantal concept speerpunten opgesteld:

  • het verbeteren van de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen
  • zorgen voor een toekomstbestendige en betaalbare woningvoorraad
  • investeren in leefbare en gemengde wijken
  • het verbeteren van onze dienstverlening en klanttevredenheid.

Tijdens de vergadering bleek dat de aanwezige huurders deze speerpunten ook belangrijk vinden. Zij hadden geen aanvullende speerpunten.

Wij gaan ook bij onze andere stakeholders de agenda ophalen en daarna ons nieuwe beleidsplan verder uitwerken. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u contact met ons opnemen via info@wonenmeerssen.nl.