Vorig jaar hadden veel zelfstandig ondernemers minder of geen werk door corona. Zo werkten 278.000 zzp’ers twintig uur of minder in het vierde kwartaal van 2020. Daarvan wilde één op de drie meer werken. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Belastingdienst/Toeslagen snapt dat zzp’ers hierdoor mogelijk minder inkomsten hadden en wijst hen erop dat ze misschien nog huurtoeslag over 2020 kunnen krijgen. Bent u zzp’er en huurt u een woning? Check dan op toeslagen.nl/huurtoeslag of u recht hebt op huurtoeslag over 2020.

Voor het maken van de proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag hebt u een aantal gegevens nodig. En check of u voldoet aan de  voorwaarden. Belastingdienst/Toeslagen zet de belangrijkste voor u op een rij.

  • uw inkomsten over 2020
    Houd voor het maken van de proefberekening de hoogte van uw inkomen in 2020 bij de hand. Goed om te weten: om in aanmerking te komen voor huurtoeslag, mag uw jaarinkomen niet te hoog zijn. Hoe hoog uw inkomen precies mag zijn, hangt af van uw huur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden.
  • uw vermogen op 1 januari 2020
    Check hoeveel vermogen u had op 1 januari 2020. Denk bijvoorbeeld aan spaargeld, maar ook aan beleggingen. Wilt u huurtoeslag over 2020 aanvragen? Dan kan dit als uw eigen vermogen op 1 januari 2020 niet meer dan € 30.846 was. Voor partners samen gold een maximum eigen vermogen van € 61.692. Als u medebewoners hebt, mochten zij per persoon ook niet meer dan € 30.846 vermogen hebben.
  • de huurprijs van uw woning
    Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten uw huur- en servicekosten vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Zijn alle bewoners jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maximaal € 432,51 zijn.
Vraag op tijd huurtoeslag over vorig jaar aan

Blijkt uit de proefberekening dat u recht hebt op huurtoeslag over 2020? Vraag de huurtoeslag 2020 dan vóór 1 september 2021 aan via toeslagen.nl/huurtoeslag. Hebt u uitstel voor de aangifte inkomstenbelasting? Of heeft uw partner uitstel? Dan kunt u de huurtoeslag 2020 nog aanvragen tot de datum waarop het uitstel afloopt. Huurtoeslag kunt u ook aanvragen zolang een medebewoner nog uitstel heeft.

Meer werk in 2021? Controleer uw gegevens

In 2021 zijn veel zzp’ers weer meer aan het werk. Hierdoor stijgen hun inkomsten en hebben ze in 2021 mogelijk geen recht meer op huurtoeslag. Daarom is het belangrijk om ook uw gegevens van 2021 te controleren. Als er iets verandert in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door via Mijn toeslagen. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020. Zo voorkomt u dat u huurtoeslag over 2021 moet terugbetalen.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.