Wonen Meerssen

Meerssen

In sfeervol Meerssen, vind je wat je zoekt. Wonen Meerssen
heeft ruim 800 woningen in deze dynamische kern
met goede verbindingen en prima voorzieningen.

Rothem

De oude hoeven en huizen in Rothem herinneren aan een
ver verleden. Wonen Meerssen heeft zo'n 175 woningen
in dit typische dorpje.

Bunde

Midden tussen de heuvels en rivierdalen van de Maas
en Geul ligt het karakteristieke Bunde. Wonen Meerssen
heeft zo'n 300 woningen in deze ideale woonkern.

Wonen Meerssen Woonkern Geulle

Geulle

Het lieflijke Geulle wordt gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 150 woningen in dit dorp
langs de glooiing van deMaasvallei.

Wonen Meerssen Woonkern Ulestraten

Ulestraten

Gelegen in een glooiing van het prachtige landschap,
wordt Ulestraten gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 100 woningen in deze kern.

Governance2018-12-05T12:20:28+00:00

GOVERNANCE

GOVERNANCE CODE WONINGCORPERATIES

Wonen Meerssen conformeert zich aan de Governance Code Woningcorporaties. De code heeft betrekking op de rol, de rolvervulling en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen.

Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bij Wonen Meerssen is ingericht volgens het tweelagen-model, met een directeur-bestuurder en een Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder is verantwoordelijk voor het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van beleid. De Raad van Commissarissen houdt  toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken en staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.

REGLEMENT RVC
VISIE OP TOEZICHT
Gedrags- en integriteitscode

Wij doen ons werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Onze stakeholders moeten ons en onze medewerkers daarbij kunnen vertrouwen. Daarom hanteren wij een gedrags- en integriteitscode. Deze geeft praktische richtlijnen en tips over hoe wij met bepaalde situaties omgaan en vormt daarmee de basis voor ons handelen.

GEDRAGSCODE
Klokkenluidersregeling

Wij hebben openheid, fatsoen en integriteit hoog in het vaandel staan. Wij moedigen medewerkers met vermoedens van misstanden binnen Wonen Meerssen, dan ook aan om hiervan melding te maken. Onze klokkenluidersregeling maakt het mogelijk dat op een adequate en veilige manier te doen en zorgt ervoor dat alle meldingen serieus worden genomen, volgens een bepaalde procedure worden behandeld en dat de klokkenluider persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn of haar melding ondervindt.

KLOKKENLUIDERSREGELING
Inkoopbeleid

We vinden het belangrijk om ons (maatschappelijk) geld op een goede manier te besteden. Daarom hanteren we een inkoopbeleid. In het inkoopbeleid is vastgelegd welke aanbestedingsvormen Wonen Meerssen hanteert bij de inkoop van producten en diensten. Ook wordt ingegaan op wat wij van onze leveranciers verwachten en wat leveranciers van ons mogen verwachten.

INKOOPBELEID

Maatschappelijke visitatie

Onze maatschappelijke prestaties worden eenmaal per vier jaar beoordeeld door een onafhankelijke, externe visitatiecommissie. Wij vinden het van groot belang om te weten hoe onze huurders en belanghouders ons maatschappelijk presteren beoordelen. Buiten de verplichte belanghebbenden hebben wij ook onze zorgpartners uitgenodigd.

MAATSCHAPPELIJKE VISITATIE

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!

Neem contact op