Wonen Meerssen

Meerssen

In sfeervol Meerssen, vind je wat je zoekt. Wonen Meerssen
heeft ruim 800 woningen in deze dynamische kern
met goede verbindingen en prima voorzieningen.

Rothem

De oude hoeven en huizen in Rothem herinneren aan een
ver verleden. Wonen Meerssen heeft zo'n 175 woningen
in dit typische dorpje.

Bunde

Midden tussen de heuvels en rivierdalen van de Maas
en Geul ligt het karakteristieke Bunde. Wonen Meerssen
heeft zo'n 300 woningen in deze ideale woonkern.

Wonen Meerssen Woonkern Geulle

Geulle

Het lieflijke Geulle wordt gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 150 woningen in dit dorp
langs de glooiing van deMaasvallei.

Wonen Meerssen Woonkern Ulestraten

Ulestraten

Gelegen in een glooiing van het prachtige landschap,
wordt Ulestraten gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 100 woningen in deze kern.

Organisatie2018-09-12T12:15:02+00:00

ORGANISATIE

 WIJ ZIJN WONEN MEERSSEN

Wij zijn Wonen Meerssen, een sociaal maatschappelijk ondernemer in de volkshuisvesting. Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen, in het bijzonder diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen.

Historie

Begin vorige eeuw was er dringend goede huisvesting nodig voor de werkende bevolking in Meerssen. Daarom richtten een aantal lokale initiatiefnemers uit het onderwijs en de aannemerij op 22 mei 1918 Woningvereniging Meerssen op, met een startkapitaal van 150 gulden. Op 20 juni 1920 kreeg aannemer Nicolaas Tummers uit Sittard de opdracht om 40 arbeiderswoningen te bouwen aan de Hoogveldweg / Bunderstraat in Meerssen. Tot aan de Tweede Wereldoorlog bleef dit ons enige complex. De woningen zijn de afgelopen jaren meermaals gerenoveerd en worden nog steeds verhuurd.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw groeide ons bezit tot zo’n 800 woningen. In 1973 werd op het terrein van Gasthuis Sint Joseph in het centrum van Meerssen zorgcentrum Beukeloord gebouwd. Onze eerste stap op gebied van wonen en zorg. In 1982 werden de gemeenten Meerssen, Bunde, Geulle en Ulestraten samengevoegd. Wij namen de woningen van de gemeentelijke woningbedrijven Bunde en Geulle en woningstichting Ulestraten over en verbouwden de voormalige gemeentehuizen van Meerssen, Geulle en Bunde en nog een aantal historische panden tot woningen. In de jaren negentig werden onze taken op het gebied van wonen en zorg flink uitgebreid. De overheid trok zich steeds verder terug, waardoor wij zowel qua toezicht als qua financiën veel meer vrijheid kregen. Wij veranderden van een vereniging in een stichting en wijzigden onze naam in Wonen Meerssen.

Momenteel zijn wij met ruim 1500 woningen en zo’n 160 garages de grootste verhuurder in de gemeente Meerssen. Daarnaast verhuren wij ook diverse zorgcentra, woonvormen voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, kamerwoningen voor asielzoekers, bedrijfs- en ontmoetingsruimten.

Organisatiestructuur

Om zo klantgericht mogelijk te werken, hebben wij onze organisatie ingericht volgens het zogenaamde woondienstenmodel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen front- en backoffice activiteiten. Bovenstaand schema geeft buiten de afdelingen Woondiensten en Vastgoed en Financiën en P&O ook de werkzaamheden weer die bij die afdelingen zijn ondergebracht.

ORGANIGRAM

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!

Neem contact op