Zelf Aangebrachte Voorzieningen
Zelf aangebrachte voorzieningen zijn aanpassingen in uw woning die u aanbrengt om uw woongenot te vergroten. Wilt u een aanpassing in uw woning aanbrengen? Voor veel klussen moet u ons vooraf toestemming vragen. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen.
Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Sending
Vergunning ja of nee?

Voor een aantal grotere veranderingen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan moet u deze aanvragen en ons een kopie geven voor ons dossier. Wij kunnen u hierbij helpen. Ook kunt u advies inwinnen bij het klantenbureau Bouwen en Milieu van de gemeente Meerssen. Zij zijn bereikbaar op tel. 043-3661702 of via www.omgevingsloket.nl.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!
Neem contact op