U kunt alleen reageren als u als woningzoekende bent ingeschreven, dat kan door het invullen van het reactieformulier op onze website. Alleen volledig en correct ingevulde formulieren worden behandeld. Telefonische reacties en/of reacties per brief worden niet in behandeling genomen. Eerst wordt bekeken wie allemaal voldoet aan alle voorwaarden voor de specifieke woning. Vervolgens wordt de woning toegewezen aan degene die het langst staat ingeschreven. Alleen diegene krijgt van ons een bericht. Achteraf kunt uop onze website nakijken hoe lang degene aan wie de woning is toegewezen, stond ingeschreven.