Huur opzeggen nieuw

Huuropzegging

Deze huuropzegging heeft betrekking op *
Zegt u de huur voor of namens iemand anders op? *

Gegevens huurder

Gegevens zaakwaarnemer / contactpersoon / gevolmachtigde / erfgenaam

Gewenste datum huureinde

Opzegging kan geschieden op iedere werkdag van de maand. Hierbij dient u rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand.
Het pand zal op de genoemde datum geheel vrij van bewoning worden opgeleverd.
Reden van huuropzegging *

Maximum file size: 33.55MB

Toekomstig adres

Bevestiging huuropzegging

Hierbij verklaar ik het bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Zodra uw huuropzegging administratief is verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Ook krijgt u van ons informatie over de voorinspectie van de woning. Door het verzenden van dit formulier gaat u er tevens mee akkoord dat Wonen Meerssen uw telefoonnummer mag verstrekken aan kandidaat-huurders in verband met eventuele bezichtigingen en/of overnamezaken.
Sending
Huur opzeggen

De wettelijke opzegtermijn is één maand, maar u kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. U dient het pand op de gekozen datum geheel vrij van bewoning op te leveren. Verhuist u naar een andere woning van Wonen Meerssen? Dan komt uw inschrijving als woningzoekende automatisch te vervallen.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!