Huur opzeggen nieuw

Huuropzegging

Deze huuropzegging heeft betrekking op *
Zegt u de huur voor of namens iemand anders op? *

Gegevens huurder

Gegevens zaakwaarnemer / contactpersoon / gevolmachtigde / erfgenaam

Gewenste datum huureinde

Opzegging kan geschieden op iedere werkdag van de maand. Hierbij dient u rekening te houden met de wettelijke opzegtermijn van één maand.
Het pand zal op de genoemde datum geheel vrij van bewoning worden opgeleverd.
Reden van huuropzegging *
Maximale uploadgrootte: 33.55MB

Toekomstig adres

Indien u verhuist naar een woning die niet van Wonen Meerssen is, wilt u uw inschrijving bij Wonen Meerssen handhaven?
Verhuist u naar een andere woning van Wonen Meerssen, dan komt uw inschrijving als woningzoekende automatisch te vervallen.

Bevestiging huuropzegging

Hierbij verklaar ik het bovenstaande volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Zodra uw huuropzegging administratief is verwerkt, ontvangt u daarvan een schriftelijke bevestiging. Ook krijgt u van ons informatie over de voorinspectie van de woning. Door het verzenden van dit formulier gaat u er tevens mee akkoord dat Wonen Meerssen uw telefoonnummer mag verstrekken aan kandidaat-huurders in verband met eventuele bezichtigingen en/of overnamezaken.
Sending
Huur opzeggen

De wettelijke opzegtermijn is één maand, maar u kunt de huur op elke werkdag van de maand opzeggen. U dient het pand op de gekozen datum geheel vrij van bewoning op te leveren. Verhuist u naar een andere woning van Wonen Meerssen? Dan komt uw inschrijving als woningzoekende automatisch te vervallen.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!
Neem contact op