ZELF KLUSSEN

WAAR U OP MOET LETTEN VOORDAT U BEGINT

Wij vinden dat u de woning die u huurt, moet kunnen inrichten en aanpassen naar uw persoonlijke smaak en wensen. Maar u mag niet zomaar een verandering aanbrengen aan uw huurwoning. Op deze webpagina leest u waar u op moet letten voordat u zelf begint te klussen.

Wilt u een verandering aan uw woning aanbrengen?

Voor veel klussen moet u ons vooraf toestemming vragen. Dit kunt u doen door het onderstaande formulier in te vullen.

Vooraf overleggen

Leg voordat u begin te klussen eerst uw plannen aan ons voor. Wij kunnen u informeren over alles wat bij het klussen aan de orde kan komen. Ook moeten we goede afspraken maken. Bijvoorbeeld over het onderhoud van de veranderingen. Ook kunnen we afspreken dat u de veranderingen bij het verlaten van de woning niet hoeft weg te halen, mits deze goed zijn uitgevoerd. Voor sommige veranderingen geven wij zelfs een financiële vergoeding bij het beëindigen van de huurovereenkomst. Daar moeten dan wel vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Neem dus altijd contact met ons op als u iets aan uw huurwoning wilt veranderen. Zo komt u achteraf niet voor vervelende verrassingen te staan. Bovendien kunnen wij u bij een grote klus helpen bij het aanvragen van een gemeentelijke bouwvergunning.

Wat zijn de regels?

  • de veiligheid moet gewaarborgd zijn;
  • de verandering mag geen overlast veroorzaken voor omwonenden;
  • de verhuurbaarheid mag niet in het geding komen;
  • de technische kwaliteit van de constructie van de woning mag niet worden aangetast;
  • u mag niet in strijd met de gemeentelijke bouwverordening of de eisen van de nutsbedrijven handelen.

Meer hierover vindt u in de brochure Zelf Aangebrachte Voorzieningen.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!