De Nederlandse zomers worden steeds warmer. Daarom krijgen wij steeds vaker de vraag of er in onze huurwoningen airco mag worden aangebracht. Airco biedt comfort bij warm weer, maar zorgt helaas ook vaak voor overlast voor uw buren. Daarom gelden er een aantal spelregels rondom het gebruik van airco in onze huurwoningen. Hierbij maken we onderscheid tussen mobiele en vaste airco.

Mobiele airco

Een mobiele airco staat volledig in uw eigen woning en produceert geen geluid buiten de woning. Om te voorkomen dat uw buren geluidoverlast ondervinden van uw airco, adviseren we daarom om in appartementencomplexen een mobiele airco te gebruiken. Voor het plaatsen van een mobiele airco zonder doorvoer hebt u geen toestemming van Wonen Meerssen nodig. Wanneer het voor de luchtafvoer nodig is om een doorvoer aan te brengen, moet u wel vooraf toestemming vragen. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen gebruiken. U vindt dit formulier op onze website onder Ik ben huurder / Zelf klussen.

Waar u op moet letten bij het plaatsen van een mobiele airco
 • Sluit de luchtafvoerslang bij voorkeur aan op een dak- of geveldoorvoer, maar niet op de in uw woning aanwezige ventilatiedoorvoeren.
 • Moet er een nieuwe doorvoer worden aangebracht? Dan hebt u daarvoor toestemming nodig van Wonen Meerssen. U kunt hiervoor het toestemmingsformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen gebruiken. U vindt dit formulier op onze website onder Ik ben huurder / Zelf klussen.
 • Breng doorvoeren voor de luchtafvoer alleen aan door gemetselde muren of door de gevelconstructie. Zorg voor een goede afdichting om lekkages en aantasting van de constructie te voorkomen. Is alleen een doorvoer door het kozijn mogelijk? Schakel dan een deskundig bedrijf in. Maak nooit gaten in het kozijn.
 • Als door het aanbrengen van de doorvoer schade ontstaat aan de woning, dan moet deze vakkundig worden gerepareerd. De eventuele (herstel)kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder.
 • Sluit de installatie met een geaarde stekker aan op het geaarde elektriciteitsnetwerk.
 • Leeg regelmatig de opvangbak voor het condenswater.
Vaste airco

Een vaste airco bestaat uit een binnen- en een buitenunit. Voor het plaatsen van een vaste airco hebt u altijd vooraf toestemming van Wonen Meerssen nodig. U kunt deze aanvragen door het toestemmingsformulier Zelf Aangebrachte Voorzieningen in te vullen. U vindt dit formulier op onze website onder Ik ben huurder / Zelf klussen. Om problemen achteraf te voorkomen, adviseren wij u om ook bij de gemeente Meerssen te informeren of er een vergunning is vereist voor het plaatsen van uw airco-unit.

Waar u op moet letten bij het aanbrengen van een vaste airco
 • Plaats de buitenunit zodanig dat deze vanaf de openbare weg niet zichtbaar is en leidingen en kabels zo min mogelijk in het zicht komen.
 • De buitenunit moet trilligvrij worden geïnstalleerd om overlast in de woning en naar omwonenden te voorkomen.
 • Gebruik bij de bevestiging en ondersteuning van de buitenunit roestvrijstalen (rvs) bevestigingsmiddelen.
 • Zorg ervoor dat de buitenunit ver van ramen, deuren en balkons van uw buren verwijderd is. De airco mag geen harder geluid produceren dan 40 dB, gemeten op de erfgrens met de buren. In geval van klachten over geluidsoverlast zal Wonen Meerssen het recht nemen om een technisch bureau in te schakelen om het geluidsniveau te meten. De kosten zijn voor degene die in het ongelijk wordt gesteld.
 • Weet u niet waar u de buitenunit moet plaatsen, neem dan contact met ons op voor advies.
 • De aansluiting op het elektriciteitsnet van uw woning moet op vakkundige wijze gebeuren.
 • Zorg voor een goede afvoer van het condenswater.
Onderhoud

Onderhoud uw airco goed. Hiermee voorkomt u dat de airco gaat lekken en er schadelijke gassen vrijkomen. Bij werkzaamheden aan uw gevel of balkon dient u op verzoek van Wonen Meerssen de buitenunit tijdelijk te verwijderen.

Verhuizen

Als u gaat verhuizen, dan mag u de vaste airco overdragen aan de nieuwe huurder. Dit mag alleen met toestemming van Wonen Meerssen. Overhandig de nieuwe huurder in dat geval alle toestemmingen, gebruikersinstructies, onderhoudscontracten en andere toebehoren. De nieuwe huurder is immers na overname verantwoordelijk voor de airco. Is de nieuwe huurder nog niet bekend of wil deze de airco niet
overnemen? Verwijder dan de airco, dicht alle doorvoeren en gaten volgende de instructies van onze opzichter en werk deze netjes af. Reinig ook de gevel als deze vervuild is. Wonen Meerssen neemt geen airco’s over en zal hiervoor ook geen vergoeding geven.