Maandag 25 april 2022 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Huurdersvereniging Meerssen plaats. U bent van harte welkom om 19:30 uur in gemeenschapshuis De Stip te Meerssen. De agenda wordt later gepubliceerd, maar reserveer deze datum nu alvast in uw agenda.

HVM zoekt versterking

Nederland vergrijst, zoals dat zo mooi heet. Dit probleem doet zich helaas ook voor bij het Algemeen Bestuur van HVM. Daarom doet het bestuur een dringende oproep aan de jongere generatie huurders van Wonen Meerssen, om zich nú aan te melden voor een bestuursfunctie bij HVM. Neem voor meer informatie vóór 11 april 2022 contact op met mevrouw Soemers op tel. 06 54254165 of de heer Cabo op tel. 06 39776634.