Niet alleen in uw woning kan brand ontstaan, maar ook in het complex waar u woont. Bijvoorbeeld in algemene ruimten. Samen met uw buren bent u er verantwoordelijk voor dat vluchtwegen vrij zijn van obstakels. In het geval van brand of rook mag niets in de weg staan wat de doorgang kan belemmeren of waarover u kunt vallen. De brandweer en hulpdiensten moeten namelijk vrije toegang hebben tot uw woning of complex en moet natuurlijk ook zelf veilig weg kunnen komen. Houdt u daarom aan de volgende regels:

  • Laat geen tussendeuren (branddeuren) in gangen of trappenhuizen openstaan. Deze deuren zijn te herkennen aan de deurdrangers.
  • Zet geen meubels of andere obsakels in gangen of trappenhuizen. Houd de vluchtroute vrij.
  • Hang geen versieringen in gangen of trappenhui­zen, tenzij deze voldoen aan brandklasse A1. Dit dient u aan te tonen middels een certificaat.
  • Het is verboden om elektrische fietsen, scootmo­biels e.d. te plaatsen in de verkeersruimten. Hebt u een elektrische fiets? De fietsaccu kan in brand vliegen. Stel de accu daarom niet bloot aan heel hoge of lage temperaturen en laad de accu bui­ten of anders in de buurt van een rookmelder op. Houd toezicht tijdens het laden, dus laad de accu niet ‘s nachts op.

Deze regels zijn er niet alleen om alles netjes te houden, maar vooral ook voor uw eigen veiligheid. Is er iets niet in orde? Los het op, praat erover met uw medebewoners of meld het bij Wonen Meerssen.