De afgelopen tijd zijn er meerdere schoorsteenbranden geweest in de gemeente Meerssen. Dit komt met name doordat mensen een alternatief zoeken om hun huis te verwarmen. Door de hoge gasprijs is dat begrijpelijk, maar deze alternatieve verwarming heeft een hoop negatieve gevolgen.

Gevaar

Als alternatief voor de reguliere verwarming op gas, kiest men voor een hout-, pallet of petroleumkachel. Het gebruik van dergelijke kachels is echter niet geheel zonder risico’s. Wonen Meerssen verleent dan ook géén toestemming voor het plaatsen van dergelijke kachels.

Luchtvervuiling en overlast

Het stoken van hout door particulieren heeft gevolgen voor de leefomgeving. Houtkachels, open haarden en dergelijke zorgen voor uitstoot van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan fijnstof, koolmonoxide, roet etc. Ook kunnen omwonenden overlast en geurhinder ervaren door de houtrook. Van alle binnenlandse bronnen van luchtverontreiniging zorgt particuliere houtstook naar schatting voor zo’n 14 procent van de gezondheidsschade.

Geen toestemming voor plaatsen hout- of pelletkachel

Het plaatsen van een hout- of pelletkachel is volgens de kantonrechter een verandering aan de huurwoning waarvoor toestemming nodig is. De woning is immers voorzien van centrale verwarming en de verhuurder mag er in beginsel van uitgaan dat huurders gebruik maken van die centrale verwarming om hun huis te verwarmen. Dus nogmaals: Wonen Meerssen verleent gezien de risico’s (brand, stankoverlast of onherstelbare schade) géén toestemming voor het plaatsen van een houtkachel, allesbrander of pelletkachel.