Regelmatig controleren wij de kwaliteit van onze woningen. Dit keer doen wij dat op een andere manier. Binnenkort inspecteren wij namelijk een deel van onze woningen aan de buitenzijde met behulp van een drone met camera. Zo kan heel precies de staat van de gevels, dakbedekking en kozijnen worden opgenomen. Door deze inspectie weten wij wanneer en waar er onderhoud nodig is.

Wat kunt u verwachten?

De inspectie vindt plaats in week 23 (5 t/m 9 juni). De firma Aeroscan zal deze inspectie uitvoeren. Medewerkers van Aeroscan zijn herkenbaar aan hun bedrijfshesjes. Ook kunnen zij zich legitimeren met een pasje of brief van hun bedrijf. De inspectie duurt een half uur tot twee uur, afhankelijk van de grootte van het gebouw. De drone vliegt dan heen en weer om het gebouw. Naast foto’s vanuit de lucht, worden er ook foto’s vanaf de grond gemaakt. Doorgaans gebeurt dit op hetzelfde moment als de drone-inspectie. Bewoners hoeven niet thuis te blijven voor de inspectie.

Privacy gewaarborgd

Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze bewoners en omwonenden. De drone maakt alleen foto’s van de buitenkant van de woningen die in het bezit zijn van Wonen Meerssen. De drone maakt dus géén foto’s van nabijgelegen woningen. Eventuele kentekens, personen etc. maken we onherkenbaar. We slaan alleen de ‘geblurde’ beelden op om te gebruiken.

Bewoners en omwonenden van de betreffende woningen worden schriftelijk geïnformeerd over deze drone-inspectie.