Tot nu toe kregen circa anderhalf miljoen huurders huurtoeslag over 2020. Dat blijkt uit cijfers van de Belastingdienst / Toeslagen. Dankzij een wetswijziging komen meer huurders in aanmerking voor huurtoeslag over 2020. Dit geldt onder meer voor huurders die eerder huurtoeslag ontvingen, maar door een stijging van hun inkomen in 2019 of eerder toen niet meer in aanmerking kwamen daarvoor. Belastingdienst / Toeslagen roept vanwege de verruimde regeling ook hen op om te checken of ze recht hebben op huurtoeslag 2020.

Voor veel huurders is huurtoeslag een belangrijke bijdrage in de woonkosten. Tot en met 2019 golden er harde inkomensgrenzen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Hierdoor kon uw recht op huurtoeslag in één keer vervallen als u met uw inkomen deze grens passeerde. Was dat bij u het geval? Doe dan een proefberekening op toeslagen.nl/huurtoeslag en check of u dankzij de verruiming weer recht hebt op huurtoeslag. Hebt u recht op huurtoeslag over 2020? Vraag de huurtoeslag dan vóór 1 september 2021 aan via Mijn toeslagen op toeslagen.nl.

Verzamel de juiste gegevens om de belangrijkste voorwaarden te checken

Voor het maken van de proefberekening hebt u een aantal gegevens nodig. Zoals de huur- en servicekosten van uw woning in 2020. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag over 2020, mochten die vorig jaar niet hoger zijn dan € 737,14 per maand. Waren alle huisgenoten jonger dan 23? Dan mochten de huur- en servicekosten maandelijks maximaal € 432,51 zijn. Verder moet u voor de proefberekening uw inkomen van 2020 en uw vermogen op 1 januari 2020 weten. Woont u samen met een partner? Houd dan uw gezamenlijke inkomen en vermogen bij de hand. Als u medebewoners hebt, hebt u ook hun inkomen en vermogen nodig.

Vraag de huurtoeslag over vorig jaar vóór 1 september aan

Blijkt uit de proefberekening dat u recht hebt op huurtoeslag over 2020? Vraag deze dan vóór 1 september 2021 aan. Als u recht hebt, krijgt u waarschijnlijk vóór 31 december 2021 de huurtoeslag 2020 uitbetaald. Soms weten we uw definitieve inkomen 2020 pas later, bijvoorbeeld als u uitstel van aangifte hebt gekregen. Dan krijgt u uw toeslag over 2020 ook later.

Controleer uw gegevens voor 2021

Als u huurtoeslag voor vorig jaar aanvraagt, loopt de toeslag automatisch door in 2021. Controleer daarom ook uw gegevens van 2021. Als er iets veranderd is in uw persoonlijke situatie, geef de wijziging dan door. En zet zo nodig de huurtoeslag stop per 31 december 2020. Zo voorkomt u dat u huurtoeslag over 2021 moet terugbetalen.

Meer weten?

Kijk op toeslagen.nl/huurtoeslag. Of neem contact op met de BelastingTelefoon via 0800-0543 (gratis). Ook kunt u kijken op toeslagen.nl/hulp voor een toeslagenservicepunt bij u in de buurt of andere hulp.