Ook de komende tijd wil Wonen Meerssen weer woningen gaan verduurzamen. Voordat we daarmee kunnen starten, is het verplicht om eerst een zogenaamd flora- en faunaonderzoek uit te laten voeren. Dit is een onderzoek waarin wordt vastgesteld of er op de locatie wettelijk beschermde planten- of diersoorten voorkomen. Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de woningen die wij op termijn willen gaan verduurzamen onder andere vleermuizen en zwarte roodstaarten (zie foto) voorkomen. Dit zijn beschermde diersoorten. Daarom moeten wij zogenaamde mitigerende maatregelen treffen. Het ophangen van, in eerste instantie tijdelijke nestkasten en later ook nog een aantal permanente nestkasten, is een vereiste. De diverse nestkasten zijn eerder deze maand opgehangen door Ecolybrium.