Wonen Meerssen is voornemens om het Gasthuiscomplex in Meerssen gedeeltelijk te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het betreft het gebied omsloten door de Gasthuistraat, Bunderstraat, Past. N. Creftenstraat en Past. N. de Reimsstraat. Daarom hebben we drie architectenbureaus uitgenodigd om hiervoor een stedenbouwkundig ontwerp te maken. Woensdagmiddag 24 maart presenteerden zij ons hun langetermijnvisie voor het Gasthuiscomplex. Hierbij waren ook leden van Huurdersvereniging Meerssen, bewonerscommissie centrum Meerssen en de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen aanwezig.

De komende tijd zullen wij gebruiken om een keuze te maken voor één van de plannen. Vervolgens moet het plan nader worden uitgewerkt. Wij hopen in 2024 / 2025 te kunnen starten met de uitvoering. Maar voor die tijd zullen wij de bewoners van het Gasthuiscomplex nader informeren. Dat doen we door middel van brieven, bewonersbijeenkomsten en huisbezoeken.