Ondanks de coronaperikelen hebben we 2020 afgesloten met zeer lage huurachterstanden. Het huurachterstandspercentage bedroeg slechts 0,23 procent van de jaarhuur.

Wij voeren een gematigd huurbeleid, duidelijke regels en een strikt incassobeleid. Op die manier zorgen we ervoor dat onze huurders niet in de problemen komen en er nauwelijks huurachterstanden ontstaan. Daar waar toch een huurachterstand dreigt te ontstaan, zorgen we ervoor dat deze niet te hoog oploopt. Dat doen we door vroegtijdig contact op te nemen met huurders, goede afspraken met hen te maken en individueel maatwerk te leveren. Hierdoor is er ook geen noodzaak voor huisuitzettingen. In 2020 heeft geen enkele huurder van Wonen Meerssen zijn of haar woning vanwege een huurachterstand moesten verlaten.

Kunt u een keer de huur niet op tijd betalen?

Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Dan zoeken we samen naar een oplossing. U kunt bijvoorbeeld een betalingsregeling met ons treffen. Daarbij houden wij rekening met uw gezinssituatie. We kunnen u ook in contact brengen met een schuldhulpverlener. Meer informatie hierover vindt u op deze website onder Huur betalen.