Ieder jaar rond deze tijd informeren we u over de huurverhoging per 1 juli. Ondanks de coronacrisis die momenteel voor veel onzekerheid zorgt, gaat de huurverhoging ook dit jaar door. Wij begrijpen dat dit geen leuke boodschap is in deze tijd.

Waarom verhogen wij in deze onzekere tijd dan toch de huurprijzen?
Wonen Meerssen is een maatschappelijke organisatie. Iedere euro die we verdienen, investeren we zoveel mogelijk in goede en betaalbare huurwoningen voor mensen met een beperkt inkomen. Als we de huurprijzen nu niet verhogen, dan gaat dat ten koste van het onderhoud van onze woningen. Ook kunnen we dan minder woningen renoveren en verduurzamen, terwijl dat hard nodig is om de klimaatdoelstellingen te behalen.

Al onze huurders ontvangen vóór 1 mei een brief. Hierin kunt u lezen wat uw nieuwe huurprijs wordt. Deze nieuwe huurprijs gaat in vanaf 1 juli 2020. Net zoals de afgelopen jaren zal de huurverhoging een stuk lager zijn dan wat wettelijk is toegestaan. En kunt u door de coronacrisis tijdelijk de huur niet (volledig) betalen? Neem dan contact met ons op. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing.