Voor een groot aantal huurders verandert vanaf 1 juli 2023 de huurprijs. In de meeste gevallen verhogen we de huurprijs, maar soms verlagen we de huurprijs. Hieronder leest u waarom we dit doen.

Huurverhoging

Om te kunnen blijven investeren in onderhoud, verduurzaming en leefbaarheid moeten wij de huren verhogen. Omdat betaalbaarheid voor ons een belangrijk speerpunt is, proberen we de huurverhoging elk jaar zo laag mogelijk te houden. Dat doen we in overleg met de Huurdersvereniging Meerssen.

De Rijksoverheid heeft bepaald dat woningcorporaties de huur dit jaar met maximaal 3,1% mogen verhogen als de (kale) huur 300 euro of meer per maand is. Dit is gelijk aan de gemiddelde loonontwikkeling. Als de (kale) huur lager is dan 300 euro per maand, dan mogen we de huren met maximaal 25 euro verhogen. Dit is meer dan 3,1%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen en daarmee een huur vragen die beter past bij de kwaliteit van de woning. Ook aan huurders die een hoger inkomen hebben mag extra huurverhoging worden voorgesteld. De hoogte hangt af van het inkomen en bedraagt maximaal 50 of 100 euro. Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging maximaal 4,1%.

Wonen Meerssen heeft ervoor gekozen om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om de huren van woningen met een (kale) huur tot 300 euro of  die van huurders met een hoger inkomen extra te verhogen. Wij verhogen de huren van al onze sociale huurwoningen met 2,6%. De huren van onze vrijesectorwoningen gaan met 3,6% omhoog en die van de garages met 4,1%.

Huurverlaging

Voor huurders met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is de maximale huurprijs vastgesteld op € 575,03 per maand. Dit betreft de netto huur. Dit betekent dat huurders die minder dan 120% van het sociaal minimum verdienen en meer dan € 575,03 aan huur betalen een huurverlaging krijgen. Huurders die voldoen aan de voorwaarden hiervoor, zijn hierover reeds geïnformeerd.

Hebt u geen huurverlaging gekregen, maar denkt u wel dat u er recht op heeft? Bijvoorbeeld omdat u in 2022 of 2023 werkeloos bent geworden, met pensioen bent gegaan of omdat het inkomen van een huisgenoot is weggevallen? Dan moet u zelf schriftelijk om huurverlaging vragen bij Wonen Meerssen. Hierbij moet u bewijs meesturen over uw inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties of een verklaring van de boekhouder als u ZZP-er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van uw huishouden. Om huurverlaging te kunnen krijgen moet u minstens zes maanden een laag inkomen hebben. Is uw inkomen onlangs gedaald, maar zijn er nog geen zes maanden voorbij? Wacht dan nog even met uw aanvraag. Huurverlaging aanvragen kan nog tot en met 31 december 2024.

Huurverhoging na verduurzaming
Het verduurzamen van uw woning zorgt ervoor dat u comfortabeler kunt wonen en lagere energielasten hebt. Wonen Meerssen brengt geen extra huurverhoging in rekening bij verduurzaming. Dit staat echter los van de jaarlijkse huurverhoging per 1 juli. Dus als wij uw woning dit jaar verduurzaamd hebben, dan betekent dit niet dat u geen huurverhoging krijgt per 1 juli aanstaande.