Woensdag 15 februari hebben Huurdersvereniging Meerssen en Wonen Meerssen het Sociaal Statuut bij renovatie, sloop en nieuwbouw getekend. Dit sociaal statuut is een raamovereenkomst, waarin de basisrechten van huurders bij renovatie, sloop en nieuwbouw zijn vastgelegd. Het sociaal statuut kan per project worden uitgebreid met aanvullende rechten, afhankelijk van de specifieke omstandigheden.

Een renovatie- of sloop- en nieuwbouwproject heeft veel gevolgen voor de huurders van de woningen in het project. Het is dus van belang dat zij weten wat hun rechten en plichten zijn. In het sociaal statuut zijn daarom afspraken vastgelegd waaraan Wonen Meerssen en de huurder zich moeten houden bij renovatie, sloop en nieuwbouw. Wonen Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen zullen het sociaal statuut iedere twee jaar samen evalueren.