Woont u in een complex met een gezamenlijke energie-installatie? Dan betaalt u uw kosten voor gas en/of elektra niet rechtstreeks aan de energieleverancier. U betaalt dan jaarlijks een voorschot voor service- en stookkosten aan Wonen Meerssen. Wonen Meerssen rekent de kosten eenmaal per jaar met u af. Wij werken hierbij samen met ISTA. ISTA levert en installeert voor ons de meters, registreert het verbruik en maakt voor iedere bewoner een individuele afrekening.

Wij krijgen ieder jaar verschillende vragen over de afrekening service- en stookkosten. Daarom willen wij u de gelegenheid geven om deze tijdens een informatiebijeenkomst aan ons te stellen. Wij zullen ISTA uitnodigen om uw vragen te beantwoorden.

Wanneer:     donderdag 30 augustus om 19.30 uur.
Waar:           gemeenschapshuis De Stip, Past. Dom. Hexstraat 10 in Meerssen.

U kunt zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst tot maandag 20 augustus. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen aan irb@wonenmeerssen.nl of telefonisch op tel. 043-3664746.

Hebt u een algemene vraag over de afrekening service- en stookkosten? En wilt u die graag tijdens de informatiebijeenkomst beantwoord hebben? Stuur deze dan ook vóór maandag 20 augustus per e-mail naar irb@wonenmeerssen.nl.

Deze bijeenkomst is niet bedoeld voor vragen die specifiek op uw eigen situatie betrekking hebben. Deze vragen kunt u natuurlijk wel aan ons stellen. Wij zullen deze dan rechtstreeks beantwoorden.

Bij onvoldoende animo kunnen wij besluiten om de bijeenkomst niet door te laten gaan. In dat geval informeren wij u daar tijdig over.