In mei 1918, een tijd waarin goede huisvesting helemaal niet zo vanzelfsprekend was, zag de toenmalige woningvereniging Meerssen het levenslicht. Inmiddels zijn we honderd jaar verder en heeft Wonen Meerssen een aardige geschiedenis achter de rug. De afgelopen honderd jaar hebben onze medewerkers zich ingezet om de woonomstandigheden van mensen met een beperkt inkomen te verbeteren.

Anno 2018 werken wij met een professioneel team van zestien medewerkers aan het verwezenlijken van onze ambities. Onze belangrijkste taak is nog altijd het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen. In het bijzonder diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen. Daarnaast willen we meerwaarde geven aan wonen aan leven. We bieden onze huurders niet alleen een huis, maar ondersteunen hen ook om er een thuis van te maken. Hoe wij dit gedaan hebben, leest u in ons Jaarverslag 2018: Honderd jaar volkshuisvesting in Meerssen.

We hebben van het jaarverslag ook een infographic gemaakt, waarin de belangrijkste informatie in één oogopslag is terug te vinden.