In 2021 hadden we nog volop te maken met allerlei coronamaatregelen. Desondanks hebben we ons in 2021 op onze kerntaak gericht. Wij bieden goede en betaalbare huisvesting aan mensen die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien. Bijvoorbeeld vanwege een laag inkomen of andere redenen. Wij hebben ons ook afgelopen jaar weer ingespannen om de doelstellingen uit het beleidsplan 2020-2023 te realiseren. In ons jaarverslag 2021 leest u hoe wij dit gedaan hebben. Ook kunt u lezen welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan en welke resultaten zijn behaald.