Het jaarverslag 2022 van Wonen Meerssen is klaar. Terugblikkend kunnen we concluderen dat 2022 een bewogen jaar was. De coronacrisis was nog niet voorbij toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en we te maken kregen met inflatie en torenhoge energiekosten. Crises lijken eerder een regel dan uitzondering te worden. Dit brengt uitdagingen met zich mee, die we als woningcorporatie niet in ons eentje het hoofd kunnen bieden. Daarom is het zo belangrijk dat wij als maatschappelijk ondernemer midden in de samenleving staan.

Onze resultaten in 2022
  • We maakten prestatieafspraken met de gemeente Meerssen en Huurdersvereniging Meerssen (HVM).
  • We bereidden de plannen voor de herinrichting van het ‘Gasthuishof’ voor en communiceerden deze naar de bewoners en andere stakeholders.
  • Samen met HVM actualiseerden we het sociaal statuut bij renovatie, sloop en nieuwbouw.
  • We verduurzaamden en renoveerden 68 woningen naar tevredenheid van de bewoners en zijn gestart met de verduurzaming en renovatie van nog eens 76 woningen.
  • We brachten in al onze woningen rookmelders aan.
  • We continueerden we het KWH-Huurlabel met gemiddeld een 8,2.
  • We troffen voorbereidingen om aan te sluiten bij Thuis in Limburg.

In ons Jaarverslag 2022 leest u meer over bovenstaande resultaten, wat we in 2022 verder nog hebben gerealiseerd en welke ontwikkelingen zich daarbij hebben voorgedaan.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Hebt u na het lezen van ons jaarverslag nog vragen, suggesties of opmerkingen? Neem dan contact met ons op.