Jacques Timmermans is per 1 juli 2018 benoemd als voorzitter van de Raad van Commissarissen van Wonen Meerssen. Naast de voorzittersrol neemt hij de aandachtsgebieden juridisch, ruimtelijke ordening en HRM voor zijn rekening. Hij houdt zich onder andere bezig met de spelregels van afspraken met derden Daarbij gaat het met name om het voorzien van valkuilen in omvangrijke en/of strategische (samenwerkings-)contracten. Ook houdt hij zich bezig met de wetten en regels die gelden binnen de ruimtelijke ordening. Daarnaast heeft hij speciale aandacht voor het HRM-beleid van Wonen Meerssen. Jacques Timmermans is de opvolger van Roger Meuwissen.