Het kan gebeuren dat u door omstandigheden op korte termijn een (andere) woning nodig hebt. Het is belangrijk dat u daar eerst zelf actief naar op zoek gaat. Lukt dat niet, dan kan Wonen Meerssen u in bijzondere situaties voorrang verlenen. Dit noemen wij urgentie.

Wanneer kan ik urgentie aanvragen?

Omdat er meer woningzoekenden zijn dan er woningen vrijkomen, zult u altijd enige tijd moeten wachten op een woning. Het geven van voorrang aan een woningzoekende betekent een langere wachttijd voor een ander. Daarom verlenen wij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen urgentie. Zo moet er sprake zijn van een acute noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. Voordat u urgentie kunt aanvragen, moet u zich eerst bij Thuis in Limburg inschrijven als woningzoekende.

Soorten urgentie

We onderscheiden sociale urgentie, medische urgentie en urgentie bij echtscheiding /relatiebreuk, waarbij de aanvraagprocedures verschillen. U kunt alleen urgentie aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden. Deze vindt u in onze brochure Met voorrang een woning huren.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Lees eerst de brochure Met goed door en doorloop het stroomschema. Volgt hieruit een positief resultaat, dan kunt u urgentie aanvragen. Dit geeft echter geen garantie op de toekenning van de urgentie. Bij een negatief resultaat heeft het geen zin om urgentie aan te vragen.