Huurdersvereniging Meerssen (HVM) behartigt de belangen van de huurders van Wonen Meerssen. Iedere huurder van Wonen Meerssen kan lid worden van HVM. Hoe meer leden de huurdersvereniging heeft, hoe meer hun belangen doorklinken in het overleg met Wonen Meerssen. 

Overleg en advies

Huurdersvereniging Meerssen staat voor betaalbare, goede en goed onderhouden woningen in leefbare, veilige wijken. Ook ondersteunt zij de bewonerscommissies in ons werkgebied. Door middel van overleg en advies probeert HVM een zo gunstig mogelijk klimaat te scheppen. Het Management Team (MT) van Wonen Meerssen overlegt dan ook regelmatig met het bestuur van HVM. Wilt u weten waar dat overleg over gaat? De verslagen van dit overleg zijn te downloaden via onze website.