Sinds 1 november 2022 werkt Wonen Meerssen voor de verzending van post samen met Postex. Postex verstuurt namens Wonen Meerssen onder andere de prolongatiefacturen en aanmaningen. Dit betekent dat de brieven die u van ons ontvangt er iets anders uitzien dan u gewend was. Hierbij kunt u denken aan een ander lettertype en een andere opmaak. Ook zit er geen acceptgirokaart meer bij de brief. Hebt u vragen of twijfelt u over de echtheid van de brieven? Dan kunt u contact met ons opnemen op tel 043-3664777 of via e-mail info@wonenmeerssen.nl.