Binnenkort gaan wij de liften in diverse appartementencomplexen renoveren. De werkzaamheden vinden plaats in de periode oktober tot en met december.

Planning

De planning van de werkzaamheden is als volgt:

  • Past. Creusenplantsoen 32-60: maandag 26 oktober t/m vrijdag 6 november
  • Charles Eyckstraat 21-49: maandag 9 t/m vrijdag 20 november
  • Gasthuispad 9-20: maandag 23 november t/m vrijdag 4 december
  • Vliegenstraat 47: donderdag 10 en vrijdag 11 december

Tijdens de duur van de werkzaamheden is de lift buiten gebruik. De bewoners van bovenstaande complexen hebben hierover een brief ontvangen.

Noodlift

Natuurlijk moet iedereen tijdens de werkzaamheden gewoon naar buiten kunnen. Ook bewoners die minder goed ter been zijn. Daarom zullen wij in de trappenhuizen van het Past. Creusenplantsoen, de Charles Eyckstraat en het Gasthuispad een tijdelijke noodlift aanbrengen. Gezien de aard van de bewoners is dit bij de Vliegenstraat niet nodig. Bovendien duren de werkzaamheden daar maar twee dagen.

Wij kunnen deze werkzaamheden helaas niet uitvoeren zonder overlast voor bewoners en bezoekers. We proberen de overlast echter zo veel mogelijk te beperken.