Jaarlijks maakt brancheorganisatie Aedes de prestaties van woningcorporaties inzichtelijk en vergelijkbaar in de Aedes-benchmark. Deze benchmark bestaat uit vijf prestatievelden die beoordeeld worden met een letter (A,B,C). Daarbij staat A voor een bovengemiddelde score, B voor een gemiddelde score en C voor een score onder het gemiddelde. Met de uitslag kunnen corporaties zich onderling met elkaar vergelijken en van elkaar leren. 

Huurdersoordeel

Dit jaar hebben 423.000 huurders zich uitgesproken over de kwaliteit van hun woning en dienstverlening van hun corporatie. Nieuwe huurders van Wonen Meerssen waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 8,1. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (7,7). Huurders met een reparatieverzoek waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 7,7. Dit is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Vertrokken huurders tenslotte waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 8,1. Ook dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (7,6).

Bedrijfslasten

Onze bedrijfslasten waren in 2021 met gemiddeld 815 euro per woning lager dan het sectorgemiddelde van 877 euro per woning.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van onze woningen werd beoordeeld met een B-score. Een van onze speerpunten is het verduurzamen en energiezuiniger maken van onze woningen. Hierin investeren we flink en we liggen dan ook op schema om het energielabel van onze woningen in 2030 gemiddeld naar label A te brengen. Het uiteindelijke doel is een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050.

Onderhoud en verbetering

Wonen Meerssen geeft minder uit aan onderhoud en verbetering dan woningcorporaties gemiddeld uitgeven aan onderhoud en verbetering van hun woningen met dezelfde woningkenmerken. Tegelijkertijd is de ervaren woningkwaliteit van onze huurders hoger (7,5) dan de ervaren woningkwaliteit van huurders van vergelijkbare woningen landelijk (6,8).

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

De gemiddelde huurprijs van onze sociale huurwoningen tenslotte ligt met 538 euro per maand onder het landelijk gemiddelde van 561 euro per maand.

Klik hier voor meer informatie over de Aedes-benchmark.