Afgelopen week is Wonen Meerssen gestart met de sloopwerkzaamheden van de woningen Burg. H. Cortenstraat 1 t/m 5. De  werkzaamheden zullen ongeveer twee weken duren en zullen naar verwachting 20 juli zijn afgerond. De sloopwerkzaamheden kunnen enige overlast voor omwonenden tot gevolg hebben. Wij proberen deze echter zoveel mogelijk te beperken.

De grond wordt vervolgens verkocht aan Bots Bouwgroep BV. Bots Bouwgroep BV zal hier de resterende fasen van Centrumplan Ulestraten gaat realiseren. Aan de Kasteelstraat zullen zij een kleinschalig woonzorgcomplex met zorgunits bouwen voor intensieve zorg. Aan de Sint Catharinastraat komen 31 huurappartementen voor mensen met een lichte zorgvraag. Bots Bouwgroep zal met een aanbieder van zorg en huurwoningen gaan samenwerken voor de exploitatie van de woningen. Wonen Meerssen wordt dus niet de verhuurder van deze woningen.