De prijzen van energie zijn afgelopen maanden hard gestegen. Hierdoor zijn veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt aan de energierekening. Het Rijk verlaagt daarom de energiebelasting voor alle huishoudens. Dat ziet iedereen terug op de energierekening. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum is er in 2022 een extra tegemoetkoming van de regering: de eenmalige energietoeslag van € 800.

Voorwaarden energietoeslag
 • U woont in de gemeente Maastricht, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals of Valkenburg aan de Geul.
 • U bent ouder dan 21 jaar. Als u een partner hebt, is in ieder geval één van u ouder dan 21 jaar.
 • U woont zelfstandig en u betaalt uw eigen energiekosten.
 • De energietoeslag wordt één keer per huishouden (adres) uitbetaald.
 • Een huishouden kan uit één of meerdere personen bestaan.
 • De toeslag is € 800,- per huishouden (adres).
U komt niet in aanmerking als u…
 • in een instelling woont en geen energiekosten heeft.
 • een briefadres hebt; u heeft geen energiekosten.
 • studeert aan een universiteit, HBO of MBO (als u een partner hebt en één van beiden studeert hebt u wel recht)*
 • een hoger inkomen hebt dan de voor u geldende inkomensgrens.
 • de energietoeslag al (in een andere gemeente) hebt ontvangen.
Energietoeslag aanvragen

Denkt u recht te hebben op energietoeslag en hebt u deze niet automatisch ontvangen? Vraag de toeslag dan aan bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland.