Woensdag 3 juli ontvingen wij uit handen van Kees den Dekker van Republiq de award die hoort bij de duurzaamheidsprijs 2024.

Duurzaamheidsprijs

Republiq reikt de duurzaamheidsprijs jaarlijks uit aan de woningcorporaties die in het afgelopen jaar de grootste CO2-reductie hebben gerealiseerd. Dit jaar behaalde Wonen Meerssen de tweede plaats in de categorie kleine corporaties (tot 5.000 wooneenheden). De prijs is niet alleen een waardering voor de stappen die wij hebben gemaakt in het terugdringen van het energieverbruik. Het is ook een waardering voor onze huurders die minder energie zijn gaan gebruiken.

Geen publieksprijs

Wat deze prijs zo bijzonder maakt, is het feit dat het geen publieksprijs is waarop men kan stemmen. Ook is het geen prijs waarvoor je je kunt opgeven. Alle Nederlandse woningcorporaties doen automatisch mee. Republiq heeft met behulp van gegevens uit de BAG en het Kadaster alle corporatiewoningen in Nederland in kaart gebracht. Vervolgens is het energieverbruik van deze woningen opgevraagd bij de netbeheerders. Op basis hiervan is voor iedere woning de CO2-uitstoot berekend. De corporaties met de grootste percentuele besparing in CO2-uitstoot ten opzichte van het voorgaande jaar zijn uitgeroepen tot meest duurzame corporaties.

Deze prijs is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Tegelijkertijd is het een aanmoediging om te blijven verduurzamen en de CO2-uitstoot nog verder terug te dringen.