Heeft uw huurwoning een tuin? Dan kunt u daarin deze zomer naar hartenlust tuinieren en/of van de zon genieten. Een tuin brengt echter ook verplichtingen met zich mee. Want een tuin moet onderhouden worden. Nu mensen vanwege het mooie weer meer tijd buitenshuis doorbrengen, krijgen wij ook regelmatig klachten over slecht onderhouden tuinen.

Daarom willen wij u wijzen op het volgende: u bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin die bij uw huurwoning hoort.Dit is als zodanig ook opgenomen in het Besluit Kleine Herstellingen dat onderdeel uitmaakt van het huurrecht. Concreet staat daarin omschreven dat het onderhoud aan tuinen, erven, opritten en erfafscheidingen zodanig dient te worden uitgevoerd dat het een verzorgde indruk maakt.

Een verzorgde indruk houdt onder andere in dat u:

  • het gras regelmatig maait
  • onkruid in de tuin en tussen tegels van opritten, toegangspaden en terrassen verwijdert
  • gebroken tegels vervangt
  • heggen, hagen en opschietende bomen regelmatig snoeit
  • beplanting die is doodgegaan vervangt
  • kapotte planken of segmenten van erfafscheidingen vervangt
  • erfafscheidingen recht zet en recht houdt
  • de bomen onderhoudt, bijvoorbeeld snoeien, blad opruimen, overhangende takken wegzagen.

Grenst uw tuin aan een brandgang? Dan bent u samen met de andere bewoners die gebruik maken van de brandgang verantwoordelijk voor het schoonhouden en vrijhouden van de brandgang.