Geschillencommissie Wonen Meerssen is werkzaam voor de huurders van Wonen Meerssen. Zij behandelt klachten omtrent het handelen of nalaten van Wonen Meerssen. De commissie bestaat uit een volledig onafhankelijke voorzitter, één lid dat benoemd wordt op voordracht van Wonen Meerssen en één lid dat wordt voorgedragen door Huurdersvereni­ging Meerssen.

In verband met het bereiken van het einde van de zittingsperiode van het lid op voordracht van Huurdersvereni­ging Meerssen, zoekt Huurdersvereni­ging Meerssen per 1 maart 2022 een nieuw lid voor de Geschillencommissie Wonen Meerssen.

Profielschets
  • U hebt interesse in de volkshuisvesting en de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van woningcorporaties en huurdersorganisaties.
  • U bent integer, samenwerkingsgericht, besluitvaardig en communicatief.
  • U hebt géén functionele of bestuurlijke band met Wonen Meerssen.
  • U vervult géén kader- of bestuursfunctie binnen een orga­nisatie van huurders werkzaam in het werkgebied van Wonen Meerssen.
Rooster voor benoemingen en aftreden

Leden van de geschillencommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar.

Werkwijze

Geschillencommissie Wonen Meerssen biedt huurders van Wonen Meerssen op verzoek een laagdrempelige voorziening, als onpartijdige toets op door Wonen Meerssen behandelde klachten. Dit klachtrecht is dus beschikbaar wanneer huurder en corporatie er samen niet uitkomen.

Vergoeding

De vergoeding bestaat uit een vaste vergoeding van 300 euro per jaar. Daarnaast ontvangt u 200 euro per geschil.

Sollicitatieprocedure

Hebt u interesse in deze functie? Stuur dan uiterlijk 15 januari 2022 uw motivatie en cv naar hvmeerssen@ziggo.nl  o.v.v. vacature lid geschillencommissie. Hebt u nog vragen over deze functie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Cabo op tel. 043-3645406 of per e-mail j.cabo@ziggo.nl