Net als andere woningcorporaties staat Wonen Meerssen voor een grote verduurzamingsopgave. Want volgens Europese en landelijke regels moet het woningbezit van corporaties in 2050 volledig CO2-neutraal zijn.

Om hieraan te voldoen, heeft Wonen Meerssen deze opgave vertaald naar een eigen duurzaamheidsbeleid. Ons beleid richt zich in eerste instantie op de korte en middellange termijn (tot 2030). Voor deze periode hebben wij een aantal concrete doelstellingen benoemd. Een van de belangrijkste doelstellingen is gemiddeld label A voor onze woningen in 2030. Hiervoor is jaarlijks budget vrijgemaakt.

Verduurzaming 14 woningen Past. J. Moreesstraat

De komende jaren gaan wij  onze woningen gefaseerd verduurzamen. In 2020 staat de verduurzaming van 14 woningen aan de Past. J. Moreesstraat in Meerssen op de planning. Wat gaan we doen? We gaan de spouwmuren reinigen en vervolgens de spouw isoleren. Ook gaan we de daken compleet renoveren en PV-panelen plaatsen. Tenslotte gaan we daar waar houten kozijnen en voordeuren zitten, deze vervangen door kunststof. Hierdoor zullen de woningen een Energie-index tussen 0,8 en 1,2 oftewel een A-label krijgen.

We verwachten na de bouwvak te kunnen starten met de werkzaamheden.