Groot onderhoud aan huurwoningen is voor rekening van Wonen Meerssen, maar u bent als huurder zelf verantwoordelijk voor dagelijks onderhoud. Als lid van het abonnement huurdersonderhoud kunt u een groot deel van het dagelijks onderhoud door Wonen Meerssen laten uitvoeren. Tevens bent u dan verzekerd tegen glasschade.

De bijdrage voor deelname aan het abonnement huurdersonderhoud bedraagt € 6,75 per maand. Dit bedrag is sinds 2010 niet meer verhoogd, terwijl de loon- en materiaalkosten sindsdien flink zijn gestegen. Daarom verhogen wij met ingang van 1 januari 2022 de bijdrage voor het abonnement huurdersonderhoud met € 0,75. Huurdersvereniging Meerssen heeft ingestemd met de verhoging van de bijdrage.

De nieuwe bijdrage vanaf 1 januari 2022 is € 7,50 per maand. Betaalt u uw huur via automatische incasso? Dan wordt vanaf januari 2022 automatisch het juiste bedrag van uw rekening afgeschreven.

Wonen Meerssen heeft ieder jaar een flink tekort op het abonnement huurdersonderhoud. Een bijdrage van € 7,50 per maand dekt de kosten nog altijd niet, maar we willen het abonnement betaalbaar houden. Op die manier hopen we te voorkomen dat huurders hun abonnement opzeggen met alle gevolgen van dien.