37 woningcorporaties en een huurdersvereniging hebben hun bezorgdheid geuit over het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen. In een brief aan minister Kajsa Ollongren laten zij weten grote bezwaren te hebben tegen de voorgestelde maatregelen. De toelichting op het wetsvoorstel schetst volgens de partijen een verontrustend beeld. Namelijk een sociale huursector die louter is bedoeld voor de lagere inkomens, met alle sociale en maatschappelijke problemen van dien. Deze problemen kosten de samenleving veel méér geld dan de maatregelen de overheid op korte termijn besparen, verwachten de corporaties. De woningcorporaties vragen de minister het wetsvoorstel Huur en inkomensgrenzen grondig te wijzigen en bieden daarbij hun hulp aan. ‘Met elkaar kunnen we zorgen voor het behoud van een sociale huursector als volwaardig woningmarktsegment.’

Ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector verdwijnt uit beeld

Partijen hebben hun vraagtekens bij het feit dat het kabinet, bij de toewijzing van sociale huurwoningen, kijkt naar de huishoudgrootte. Alleenstaanden met een middeninkomen komen hierdoor minder snel in aanmerking voor een sociale huurwoning. Door de voorgestelde maatregelen verdwijnt het ideaal van een brede en gevarieerde sociale huursector steeds verder uit beeld. Daar maken wij ons grote zorgen over,’ benadrukt Stefan van Schaik, directeur-bestuurder van Wooncompagnie. ‘De kern van het wetsvoorstel is: wie meer kán betalen, móet ook meer betalen. De middeninkomens betalen de commerciële hoofdprijs en lage middeninkomens betalen extra om de huur van de laagste inkomens te beperken. De rijksoverheid, die de betaalbaarheid dus niet meer via de huurtoeslag regelt, ontspringt de dans,’ aldus Van Schaik.

Betaalbaarheid is een verantwoordelijkheid van corporaties én van het Rijk

Volgens Van Schaik is het huurbeleid juist bedoeld om de prijs, kosten en kwaliteit van woningen in evenwicht te brengen. ‘Wij vinden dat corporaties aan de betaalbaarheid moeten bijdragen door de huren zo laag mogelijk te houden,’ zegt hij. ‘Het Rijk draagt bij met een goede huurtoeslagregeling die wordt opgebracht door alle belastingbetalers. Het koppelen van de nieuwe inkomensgrenzen en de mogelijkheid tot inkomensafhankelijke huuraanpassingen zijn hier niet de juiste instrumenten voor. De sociale huursector moet in onze optiek openstaan voor iedereen die geen toegang krijgt tot een markthuur- of koopwoning.’

Nibud-normen ook toepassen op huurtoeslag

Als het gaat om betaalbaarheid gaat het wetsvoorstel uit van de Nibud-normen: het besteedbaar budget op huishoudensniveau. ‘Wij vragen ons af waarom de overheid diezelfde normen niet toepast op hét betaalbaarheids-instrument bij uitstek: de huurtoeslag. Kennelijk vindt het kabinet dit te ingewikkeld of te kostbaar. Aanpassing van de inkomensgrenzen is voor de overheid eenvoudiger en bovendien ‘gratis’, want huurders betalen de rekening.’