Op donderdag 9 maart 2023 ondertekenden minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de betrokken partijen de Woondeal Limburg. Namens de gemeente Meerssen ondertekende wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening Bjorn Molling de Woondeal.

Wethouder Molling ziet de inhoud van de woondeal als een ambitie. “Ook Meerssen heeft een serieuze woningbouwopgave om de doorstroming en het starten op de woningmarkt mogelijk te maken. We moeten vooral zorgen dat we aan het bouwen komen. Voor onze gemeente is het totale aandeel in de woondeal voor nu 582 woningen, waarvan 83 op de korte termijn. Dat is best goed maar de stijgende bouwkosten, het stikstofverhaal en het verplicht binnenstedelijk bouwen maken de uitdagingen stevig. Het is ook goed dat Wonen Meerssen de woondeal mee ondertekend heeft. Samen blijven we komende jaren hard werken aan een goed kwalitatief en betaalbaar woonaanbod voor iedereen in onze kernen”.