Wat kost een sociale huurwoning? Tot welk inkomen heb ik nog recht op een sociale huurwoning? Heb ik recht op huurtoeslag? En hoe hoog mag de huurverhoging zijn? Wij zetten de belangrijkste regels voor u op een rij.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2024 naar een sociale huurwoning? Dan mag de (kale) huur van die woning maximaal € 879,66 zijn. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. Let op: de liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt, betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2024, maar dat is al jaren zo.

Met welk inkomen kan ik sociaal huren bij een woningcorporatie?

Wij moeten minimaal 85% van onze vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen. Er zijn twee inkomensgrenzen voor toegang tot sociale huur. Een voor eenpersoonshuishouden en één voor meerpersoonshuishoudens. Voor eenpersoonshuishoudens is de grens € 47.699 en voor meerpersoonshuishoudens € 52.671 per jaar. Daarnaast hebben wij in de prestatieafspraken met de gemeente Meerssen afgesproken dat wij  15% van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mogen toewijzen. Wij zijn daar echter niet toe verplicht.

Wat kost huren bij een woningcorporatie als ik een laag inkomen heb?

Hebt u een ‘laag inkomen’ en gaat u in 2024 bij een woningcorporatie huren? Dan betaalt u maximaal € 650,43 (één- en tweepersoonshuishoudens) of € 697,07 (grotere huishoudens). Dat komt doordat wij onze sociale huurwoningen ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95 procent van de woningen die wij verhuren aan huishoudens met een laag inkomen moet betaalbaar zijn.

Wat geldt dan als ‘laag inkomen’?

In 2024 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

  • Alleenwonend, geen AOW: € 27.725
  • Alleenwonend, wel AOW: € 27.225
  • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: € 37.625
  • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: € 36.675

Ouderen met een laag inkomen, maar veel vermogen kunnen volgens het ‘passend toewijzen’ wél een duurdere sociale huurwoning betalen. Alleenwonenden met een vermogen van minimaal € 140.213 en samenwonenden met een vermogen van minimaal € 177.301 kunnen een woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de aftoppingsgrens.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Dat kan als uw huurprijs en uw inkomen niet te hoog zijn en u niet te veel vermogen hebt. Vraagt u voor het eerst huurtoeslag aan, dan mag de huur niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2024 is dat € 879,66. Sinds 2020 geldt er geen harde inkomensgrens meer voor de huurtoeslag, dus ook met een wat hoger inkomen kunt u recht hebben op huurtoeslag. Of dat zo is hangt van de huurprijs af.  U mag echter niet te veel vermogen hebben. In 2024 gaat het om maximaal € 36,952 per persoon. Hebt u op 1 januari 2024 meer vermogen, dan hebt u het hele jaar 2024 géén recht op huurtoeslag. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen in 2024? Gebruik dan de rekenhulp van de Belastingdienst om een proefberekening te maken.

Wat is de huurverhoging per 1 juli 2024?

Voor de meeste huurders van een sociale huurwoning geldt dat de huur in 2024 maximaal met 5,8% omhoog mag. Voor sociale huurders met een relatief hoog inkomen geldt een ander wettelijk maximum. Zo kunnen eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 52.753 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 61.046 een huurverhoging krijgen van maximaal € 50 per maand. Eenpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 62.191 en meerpersoonshuishoudens met een inkomen hoger dan € 82.921 kunnen en huurverhoging krijgen van maximaal € 100 per maand.

Huurt u een sociale huurwoning met een maandhuur lager dan € 300? Dan mag uw huur in 2024 met maximaal € 25 omhoog. Tenzij u een hoog inkomen hebt. Dan kunt u de huurverhoging krijgen voor huurders met een hoog inkomen.