Hebt u geen stroom? Ga dan eerst na of u de enige bent. Als de hele straat geen stroom heeft, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder Enexis of het nationaal storingsnummer gas en stroom op tel. 0800-9009. De website gas en stroomstoringen informeert u over stroomstoringen in uw buurt en brengt u in contact met uw netbeheerder.

Bent u de enige met stroomuitval?

Het kan zijn dat u kortsluiting hebt in een van uw apparaten. Om de oorzaak van de kortsluiting te vinden, adviseren wij u om eerst zelf de stekkerproef uit te voeren. Daarmee voorkomt u onnodige kosten. Als wij namelijk een monteur sturen en deze concludeert dat de storing wordt veroorzaakt door één van uw apparaten, dan zijn de kosten voor u.

Wat is de stekkerproef?

Met de stekkerproef kunt u er achter komen wat de oorzaak is van de stroomuitval. Hieronder leest u hoe.

1. Schakel alle groepen in uw groepenkast uit, óf verwijder de zekeringen van de groepen.
2. Haal in uw gehele woning de stekkers uit de stopcontacten.
3. Schakel de aardlekschakelaar en de groepen in uw groepenkast opnieuw in.
4. Plaats nu één voor één de stekkers in het stopcontact en zet daarbij ook de apparaten om de beurt aan of wacht tot het apparaat automatisch aanslaat. Ga pas daarna door naar het volgende apparaat.
5. Valt de aardlekschakelaar opnieuw uit op het moment dat u een stekker in het stopcontact steekt of een apparaat aanzet? Dan heeft u de oorzaak van de stroomstoring gevonden. Het apparaat zal gerepareerd of vervangen moeten worden.

Kunt u de oorzaak zelf niet vinden en blijft de stroomstoring aanhouden?

Neem dan contact op met Wonen Meerssen via de Woco App, onze website of op tel. 043-3664777.