Wat kost een sociale huurwoning? Tot welk inkomen heb ik nog recht op een sociale huurwoning? En heb ik recht op huurtoeslag? Wij zetten belangrijke veranderingen voor huurders en woningzoekenden in 2023 voor u op een rijtje.

Wat kost een sociale huurwoning?

Verhuist u in 2023 naar een sociale huurwoning? Dan is de (kale) huurprijs van die woning maximaal 808,06 euro. Dit is de nieuwe liberalisatiegrens. Deze grens wordt door de overheid bepaald en schuift ieder jaar een beetje op. De liberalisatiegrens geldt voor aanvangshuren. Wie al langer huurt, betaalt soms meer voor een sociale huurwoning. Dat is niet nieuw in 2023, maar dat is al jaren zo.

Tot welk inkomen kan ik een sociale huurwoning huren?

Wonen Meerssen moet minimaal 85 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen verhuren aan huishoudens met een inkomen onder bepaalde inkomensgrenzen. Er zijn twee inkomensgrenzen, één voor eenpersoonshuishouden en één voor meerpersoonshuishoudens. Voor eenpersoonshuishoudens is deze grens 44.035 euro en voor meerpersoonshuishoudens 48.625 euro. Daarnaast heeft Wonen Meerssen 15 procent ‘vrije toewijzingsruimte’. Dat wil zeggen dat wij 15 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan hogere inkomens mogen toewijzen.

Wat kost huren bij een woningcorporatie als ik een laag inkomen heb?

Hebt u een laag inkomen en gaat u in 2023 bij een woningcorporatie huren? Dan betaalt u maximaal 647,19 euro (een- en tweepersoonshuishoudens) of 693,60 euro (grotere huishoudens). Dat komt doordat wij onze sociale huurwoningen ‘passend’ moeten toewijzen. Minstens 95 procent van de woningen die wij verhuren aan huishoudens met een laag inkomen moet betaalbaar zijn.

Wat geldt als ‘laag inkomen’?

In 2023 gelden daar de volgende inkomensgrenzen voor:

  • Alleenwonend, geen AOW: € 25.475
  • Alleenwonend, wel AOW: € 25.075
  • Meerpersoonshuishouden, geen AOW: € 34.575
  • Meerpersoonshuishouden, wel AOW: € 33.800

Ouderen met een laag inkomen, maar veel vermogen kunnen volgens het  ‘passend toewijzen’ wél een duurdere sociale huurwoning betalen. Alleenwonenden met een vermogen van minimaal 127.582 euro en samenwonenden met een vermogen van minimaal 161.329 euro kunnen een woning toegewezen krijgen met een huurprijs boven de 647,19 euro.

Kan ik huurtoeslag krijgen?

Dat kan als de huurprijs en uw inkomen niet te hoog zijn en u niet te veel vermogen hebt. Vraagt u voor het eerst huurtoeslag aan, dan mag de huur niet hoger zijn dan de huurtoeslaggrens. In 2023 is dat 808,06 euro. Er geldt geen inkomensgrens voor huurtoeslag, dus ook met een wat hoger inkomen kunt u recht hebben op huurtoeslag. Of dat zo is hangt van de huurprijs af.  U mag echter niet te veel vermogen hebben. In 2023 gaat het om maximaal 33.784 euro per persoon. Hebt u op 1 januari 2023 meer vermogen, dan hebt u het hele jaar 2023 géén recht op huurtoeslag. Wilt u weten of u huurtoeslag kunt krijgen in 2023? Gebruik dan de rekenhulp van de Belastingdienst om een proefberekening te maken.