Bij Wonen Meerssen werken we doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden klanten. Daarom onderzoeken we of u tevreden bent en waar het beter kan.

Uw mening is belangrijk

In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar u mee te maken kunt krijgen, bijvoorbeeld:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden uw klachten naar tevredenheid opgelost?

Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten per e-mail of ze worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. KWH voert dit onderzoek voor ons uit. Misschien heeft u zelf wel eens een vragenlijst ingevuld?

KWH

KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Keurmerk KWH-Huurlabel

Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Zijn de huurders tevreden, is de dienstverlening volledig onderzocht en heeft een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten beoordeeld? Dan krijgt een corporatie dit keurmerk.

Onze resultaten

In maart ontvingen we de resultaten van de onderzoeken naar onze dienstverlening in 2020. Daaruit blijkt dat onze huurders de kwaliteit van onze dienstverlening waarderen en dat wij het keurmerk hebben behouden. Daar zijn wij trots op! Toch blijven we verder werken aan een optimale dienstverlening.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over KWH en het keurmerk voor corporaties? Kijk dan op https://www.kwh.nl/voor-huurders