Wonen Meerssen start binnenkort met het plaatsen van zonnepanelen op de daken van huurwoningen. Wij willen nog dit jaar 300 woningen voorzien van zonnepanelen.

Wonen Meerssen betaalt en plaatst de zonnepanelen én zorgt voor het onderhoud. De huurder betaalt maandelijks een bijdrage in de servicekosten. Deze bijdrage is altijd lager dan de opbrengst van de zonnepanelen. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huurders omlaag gaan.

Waarom zonnepanelen?

Onze fossiele brandstoffen raken op. Dat is een kwalijke zaak, die ons dwingt te kijken naar alternatieve manieren om energie op te wekken. In tegenstelling tot andere vormen van energieopwekking, komen er bij het opwekken van zonne-energie geen broeikasgassen zoals CO2 vrij. Zo helpt het gebruik van zonnepanelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Daarnaast willen we de woonlasten voor de huurders laag houden. Zonnepanelen zijn daar een goed middel voor. Door zelf zonne-energie op te wekken, hoeven huurders (bijna) geen elektriciteit meer af te nemen van een energieleverancier en kunnen zij flink besparen op hun energiekosten.

Werkwijze

Wonen Meerssen bekijkt welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. De huurders van deze woningen krijgen vervolgens een passend aanbod. Daarin kunnen zij zien hoeveel zonnepanelen er op hun woning passen en wat de besparing op de energierekening zal zijn. Met zonnepanelen gaan huurders er dus altijd op vooruit.