Wonen Meerssen

Meerssen

In sfeervol Meerssen, vind je wat je zoekt. Wonen Meerssen
heeft ruim 800 woningen in deze dynamische kern
met goede verbindingen en prima voorzieningen.

Rothem

De oude hoeven en huizen in Rothem herinneren aan een
ver verleden. Wonen Meerssen heeft zo'n 175 woningen
in dit typische dorpje.

Bunde

Midden tussen de heuvels en rivierdalen van de Maas
en Geul ligt het karakteristieke Bunde. Wonen Meerssen
heeft zo'n 300 woningen in deze ideale woonkern.

Wonen Meerssen Woonkern Geulle

Geulle

Het lieflijke Geulle wordt gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 150 woningen in dit dorp
langs de glooiing van deMaasvallei.

Wonen Meerssen Woonkern Ulestraten

Ulestraten

Gelegen in een glooiing van het prachtige landschap,
wordt Ulestraten gekenmerkt door landelijke rust.
Wonen Meerssen heeft zo'n 100 woningen in deze kern.

Missie en visie2019-02-28T09:16:45+00:00

MISSIE EN VISIE

BETAALBARE HUISVESTING VOOR IEDEREEN

Wonen Meerssen is als sociaal maatschappelijk ondernemer werkzaam in de volkshuisvesting. Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen. In het bijzonder voor diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen.

Missie

Wonen Meerssen is een betrouwbare en solide verhuurder en (her)ontwikkelaar, gericht op de continuïteit van de activiteiten van de organisatie. Wonen Meerssen geeft meerwaarde aan wonen en leven in de regio Meerssen.

Visie

Wonen Meerssen geeft invulling aan de sociale woningbehoefte in de regio Meerssen door het verhuren en (her)ontwikkelen van woonruimten. Een ondersteunende dienst is het beheren van woonruimten voor derden. Eenieder die bij Wonen Meerssen betrokken is, vervult zijn werkzaamheden vanuit een sociale, trotse, ambitieuze, professionele en solide grondhouding. Wonen Meerssen geeft invulling aan de sociale woningbehoefte door haar klanten woonruimte te bieden met een goede kwaliteit en een aangenaam leefklimaat binnen het sociale prijssegment. Om een goede kwaliteit van het woon- en leefklimaat te bieden (her)ontwikkelt Wonen Meerssen haar woningaanbod waar nodig.

Waarden

Om onze visie en missie waar te maken, zijn kernwaarden benoemd die voor ons waardevol zijn bij het uitvoeren van onze activiteiten als woningcorporatie. Onze kernwaarden zijn goed verankerd in de organisatie en komen in alle facetten van ons handelen naar voren: zij vormen ons DNA. Wij zijn sociaal, trots, ambitieus, professioneel en solide.

Strategie

Met kwalitatief goed vastgoed en professioneel personeel kunnen wij verder verbeteren door in te spelen op de kansen die nieuwe woonbehoeften bieden en door samenwerking aan te gaan. Onze stabiele organisatie kan hierbij een positieve rol spelen. Dit alles doen we  om de continuïteit van onze activiteiten te waarborgen voor onze klanten, die wij dan ook in al ons handelen centraal stellen.

Beleidsplan 2015-2019

Onze missie, visie, waarden en strategie zijn vastgelegd in ons beleidsplan 2015-2019. Dit beleidsplan is het kompas voor Wonen Meerssen. Het wijst de koers aan voor de komende jaren, maar biedt ook ruimte om in te spelen op actualiteiten. Zo kunnen wij de komende beleidsperiode onze kerntaak blijven vervullen: het bieden van huisvesting aan mensen die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien.

BELEIDSPLAN

Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden. Hieronder vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen zeven jaar. Van ons meest recente jaarverslag hebben we ook een infographic gemaakt. Daarin is de belangrijkste informatie in één oogopslag terug te vinden.

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!

Neem contact op