MISSIE EN VISIE

BETAALBARE HUISVESTING VOOR IEDEREEN

Wonen Meerssen is als sociaal maatschappelijk ondernemer werkzaam in de volkshuisvesting. Onze belangrijkste taak is het bieden van betaalbare huisvesting voor iedereen. In het bijzonder voor diegenen die door een beperkt inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen.

Missie (waar staan we voor?)

We bieden onze huurders een kwalitatief goed en betaalbaar (t)huis in een leefbare woonomgeving. Vooral diegenen die door hun inkomen of andere omstandigheden moeilijk voor eigen huisvesting kunnen zorgen.

Visie (wat willen we bereiken?)

In 2023 zijn onze woningen van goede kwaliteit en zijn ze energiezuiniger geworden. Bij onderhoud, renovatie en nieuwbouw maken we duurzame keuzes. Daardoor hebben wij een toekomstbestendige woningvoorraad en onze huurders betaalbare woonlasten. Onze woningen staan in leefbare en gemengde wijken. Om mensen met een zorgvraag te kunnen huisvesten, werken we samen met maatschappelijke partners.  Bovendien zijn onze huurders op alle fronten tevreden over onze dienstverlening.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn de belangrijkste waarden in onze organisatie. Het zijn eigenschappen of drijfveren die laten zien waar Wonen Meerssen voor staat.

  • sociaal
  • trots
  • ambitieus
  • professioneel
  • solide
Speerpunten
  • we verbeteren de kwaliteit en duurzaamheid van onze woningen
  • we zorgen voor voldoende geschikte en betaalbare woningen
  • we investeren in leefbare en gemengde wijken
  • we blijven onze dienstverlening ontwikkelen
Beleidsplan 2020-2023

Onze missie, visie, kernwaarden en speerpunten zijn vastgelegd in ons beleidsplan 2020-2023. Dit beleidsplan is het kompas voor Wonen Meerssen. Het wijst de koers aan voor de komende jaren, maar biedt ook ruimte om in te spelen op actualiteiten. Zo kunnen wij de komende beleidsperiode onze kerntaak blijven vervullen: het bieden van huisvesting aan mensen die daar moeilijk zelf in kunnen voorzien.

Jaarverslagen

In ons jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze belanghebbenden. Hieronder vindt u onze jaarverslagen van de afgelopen zeven jaar. Van ons meest recente jaarverslag hebben we ook een infographic gemaakt. Daarin is de belangrijkste informatie in één oogopslag terug te vinden.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!