PRIVACY

HOE GAAT WONEN MEERSSEN OM MET UW GEGEVENS?

Wordt of bent u klant van Wonen Meerssen, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en beveiligen deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op deze pagina leest u hoe wij dit doen.

Op basis hiervan mogen wij persoonsgegevens verzamelen

Wordt of bent u klant bij Wonen Meerssen, dan vragen wij u om uw persoonsgegevens. Als organisatie mogen wij echter niet zomaar persoonsgegevens verwerken. Wij moeten daarvoor een wettelijke grondslag hebben. De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Wij gebruiken uw gegevens om onze afspraken met u na te komen. Ook gebruiken we deze om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Verantwoordingsplicht

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om en hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben hierover een verantwoordingsplicht. Dat betekent dat wij op verzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens moeten kunnen aantonen dat de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken en beschermen aan de regels van de AVG voldoet.

Rechten van betrokkenen

In de AVG is geregeld dat mensen meer controle kunnen uitoefenen op de manier waarop hun persoonsgegevens worden verwerkt. Als klant van Wonen Meerssen hebt u een aantal rechten, te weten:

Wilt u van een van deze rechten gebruik maken? Stuur dan een e-mail aan info@wonenmeerssen.nl met als onderwerp AVG en het recht dat u wilt uitoefenen. Om er zeker van de zijn dat het verzoek door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy kunt u in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar maken. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek.

publicaties (brochures en bewonersbladen)

Privacyverklaring

Huurt u een woning van Wonen Meerssen, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en beveiligen deze volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hoe wij dat doen leest u in onze privacyverklaring. Meer informatie over privacy kunt u ook lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deel deze webpagina op uw platform!

ONZE MEDEWERKERS HELPEN U GRAAG VERDER!